Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Стартира кампания за безвъзмездно раздаване на компостери за жителите на Община Смядово

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Уважаеми жители, 


информираме Ви че от 20.03.2023 година започва безплатното раздаване на контейнерите за биоразградими отпадъци (компостери) по проект № BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“.🌱


 
🔶Всеки който е заявил безвъзмездно получаване на компостер, може да го получи от помещението до Ритуална зала, гр. Смядово в часовите интервали от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
 
👥За раздаването на компостерите по малките населени места имат ангажимент кметовете и кметските наместници! 
 
👌За правилно компостиране, използването на компостера по предназначение и начините за приложение на получения компост ще бъдат раздадени информационни материали📃
 
👨‍🔧При необходимост за сглобяване на контейнерите, съдействие ще оказват служителите на Общинското предприятие, след направена заявка на ☎️0895 17 32 74 - М. Ганчева
 

 Стартира кампания за безвъзмездно раздаване на компостери
https://www.livechatalternative.com/