Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Мерки за предотвратяване на разпространението на "Африканска чума по свинете" на територията на Община Смядово

Дата на публикуване: 02.08.2023
Последна актуализация: 02.08.2023
Протокол № 1
Дата на публикуване: 02.08.2023

https://www.livechatalternative.com/