Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води-ШК "Бял бряг"

Дата на публикуване: 08.06.2023
Последна актуализация: 20.07.2023
https://www.livechatalternative.com/