Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптаж "Землището" - ПИ 07729.91.295 по КККР на с. Бял бряг, общ. Смядово, обл. Шумен

Дата на публикуване: 11.12.2023
Последна актуализация: 13.12.2023

       Обявяване на "Проект за санитарно охранителна зона (СОЗ) около каптаж "Землището", намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07729.91.295 по КККР на с. Бял бряг, общ. Смядово. Възложител на проекта е "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен. 

 

      Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта, от приложеният по-долу линк или в сградата на Общинска администрация - Смядово. 

 

       Становища и възражения по проекта на СОЗ, се приемат в срок до  09.01.2024 г. в Община Смядово, пл. „Княз Борис I” № 2 и/или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg .

Файлове за изтегляне
Дата на публикуване: 11.12.2023

https://www.livechatalternative.com/