Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Списък на подалите заявления за закупуване на дърва за огрев в гр. Смядово

Дата на публикуване: 16.04.2024
Последна актуализация: 16.04.2024

 

Списък на подалите заявления за закупуване на дърва за огрев в гр. Смядово

 

вх. №/дата име фамилия пр. куб. м
1 /13.02.2024 Дияна Пенчева 5
2 /13.02.2024 Васко  Василев 10
3 /13.02.2024 Венета Николова 10
4 /13.02.2024 Радка Русева 10
5 /13.02.2024 Асия Хасанова 5
6 /13.02.2024 Дончо Митев 10
7 /13.02.2024 Янка  Ковачева 10
8 /13.02.2024 Снежа Георгиева 5
9 /13.02.2024 Мехмед  Мехмедов 5
10 /13.02.2024 Гюлтен Ахмед 5
11 /13.02.2024 Росица  Савева 10
12 /13.02.2024 Люба Делева 5
13 /13.02.2024 Павлинка Иванова 5
14 /13.02.2024 Симеон Чернаков 10
15 /13.02.2024 Румяна  Иванова 10
16 /13.02.2024 Еленка Петрова 5
17 /13.02.2024 Деянка Симеонова 10
18 /13.02.2024 Елена Василева 5
19 /13.02.2024 Марийка  Бонева 10
20 /13.02.2024 Николай Никилов 10
21 /13.02.2024 Димитър Димитров 10
22 /13.02.2024 Иванка Стоянова 10
23 /13.02.2024 Георги Генчев 5
24 /13.02.2024 Йорданка Недялкова 5
25 /13.02.2024 Митко Стоянов 10
26 /13.02.2024 Нина Генчева 10
27 /13.02.2024 Георги Стоев 10
28 /13.02.2024 Йорданка Вълчева 5
29 /13.02.2024 Живко Желязков 10
30 /13.02.2024 Димитър Димов 5
31 /13.02.2024 Дечка Димова 10
32 /13.02.2024 Александър Александров 10
33 /13.02.2024 Калушка Ангелова 10
34 /13.02.2024 Живко Желязков 10
35 /13.02.2024 Айше Исмаилова 10
36 /13.02.2024 Веселин Вълчев 5
37 /13.02.2024 Янка  Герова 5
38 /13.02.2024 Иванчо Йоргов 10
39 /13.02.2024 Николай Николов 10
40 /13.02.2024 Милко Димов 10
41 /13.02.2024 Енчо Енев 5
42 /13.02.2024 Станю Банчев 5
43 /13.02.2024 Радка Николова 5
44 /13.02.2024 Ради  Маринов 5
45 /13.02.2024 Станка Стойкова 5
46 /13.02.2024 Господин  Маринов 5
47 /13.02.2024 Марин Маринов 5
48 /13.02.2024 Ивелина Иванова 10
49 /13.02.2024 Желязка Добрева 5
50 /13.02.2024 Иван Иванов 10
51 /13.02.2024 Тодор Жечев 5
52 /13.02.2024 Иван Иванов 10
53 /13.02.2024 Марин Николов 10
54 /13.02.2024 Симеон Стоянов 5
55 /13.02.2024 Румен Радев 5
56 /13.02.2024 Петруна Стоянова 5
57 /13.02.2024 Васил  Банчев 10
58 /13.02.2024 Красен Назлъмов 10
59 /13.02.2024 Осман Осман 5
60 /13.02.2024 Ангелина Генчева 10
61 /13.02.2024 Невин Мехмедова 10
62 /13.02.2024 Али Зюлкяров 10
63 /13.02.2024 Джумазие Ахмедова 10
64 /13.02.2024 Христо Христов 10
65 /13.02.2024 Иван Христов 10
66 /13.02.2024 Сави Савев 10
67 /13.02.2024 Йордана Енева 10
68 /13.02.2024 Гюлфие Хасан 10
69 /13.02.2024 Айше Османова 5
70 /13.02.2024 Неджип Неджиб 10
71 /13.02.2024 Наташа Драганова 5
72 /13.02.2024 Иван Иванов 10
73 /13.02.2024 Тонка Колева 5
74 /13.02.2024 Денка Чолакова 5
75 /13.02.2024 Донка Стоянова 5
76 /13.02.2024 Денка Банева 5
77 /13.02.2024 Ирена Иванова-Господинова 10
78 /13.02.2024 Иванка Маринова 10
79 /13.02.2024 Сави Генов 5
80 /13.02.2024 Надя Иванова 10
81 /13.02.2024 Живко Желязков 10
82 /13.02.2024 Ангел Ангелов 10
83 /13.02.2024 Росица  Ангелова 5
84 /13.02.2024 Иванка Петрова 10
85 /13.02.2024 Маринка Чобанова 5
86 /13.02.2024 Али  Ахмед 10
87 /13.02.2024 Емине Юсеин 5
88 /13.02.2024 Петър Петрова 10
89 /13.02.2024 Ангел  Йорданов 5
90 /13.02.2024 Кирил Пенев 10
91 /13.02.2024 Димитър Димитров 5
92 /13.02.2024 Радка Христова 5
93 /13.02.2024 Ивелина Иванова 10
94 /13.02.2024 Живка Николова 5
95 /13.02.2024 Донка Пенчева 5
96 /13.02.2024 Теодора Николаева 10
97 /13.02.2024 Красимира Йорданова 10
98 /13.02.2024 Назмие Мехмедова 10
99 /13.02.2024 Али Али 5
100 /13.02.2024 Сафие Мехмед 10
101 /13.02.2024 Христо Христов 10
102 /13.02.2024 Марийка  Янева 5
103 /13.02.2024 Ибрям Мехмедов 10
104 /13.02.2024 Антон Антонов 10
105 /13.02.2024 Фикрет Хасанова 10
106 /13.02.2024 Мария Стоянова 5
107 /13.02.2024 Симеон Петев 10
108 /13.02.2024 Марийка  Дранжиева 10
109 /13.02.2024 Радка Йорднова 10
110 /13.02.2024 Севи Севев 10
111 /13.02.2024 Марин  Ламбов 10
112 /13.02.2024 Ганка Драганова 10
113 /13.02.2024 Добринка Крумова 10
114 /13.02.2024 Елека Петкова 10
115 /13.02.2024 Неделчо Чилингиров 10
116 /13.02.2024 Иван Иванов 10
117 /13.02.2024 Кирушка Чилингирова 5
118 /13.02.2024 Марин Маринов 5
119 /13.02.2024 Николай Бакалов 10
120 /13.02.2024 Катя Нанева 10
121 /13.02.2024 Диян Георгиев 5
122 /13.02.2024 Боян Антонов 5
123 /13.02.2024 Снежана Тодорова 10
124 /13.02.2024 Стела Митева 10
125 /13.02.2024 Недялка Стойкова 10
126 /13.02.2024 Петя Стоянова 10
127 /13.02.2024 Марийка Маринова 10
128 /13.02.2024 Христо Генов 5
129 /13.02.2024 Ксения Косева 10
130 /13.02.2024 Весела Вълчева 5
131 /13.02.2024 Тонка Стоянова 10
132 /13.02.2024 Иван Начев 10
133 /13.02.2024 Елена Пенева 10
134 /13.02.2024 Митко Митев 5
135 /13.02.2024 Иванка Христова 10
136 /13.02.2024 Румен Стоянов 10
137 /13.02.2024 Васил  Василев 10
138 /13.02.2024 Иван Пенев 5
139 /13.02.2024 Атанас Радков 5
140 /13.02.2024 Гриша Илиев 10
141 /13.02.2024 Йовка Жечева 10
142 /13.02.2024 Веска Калапчиева  10
143 /13.02.2024 Румен Димитров 10
144 /13.02.2024 Георги Георгиев 10
145 /13.02.2024 Виолета Димитрова 10
146 /13.02.2024 Пенка Янева 5
147 /13.02.2024 Еленка Атанасова 10
148 /13.02.2024 Мария Димова 10
149 /13.02.2024 Георги Георгиев 5
150 /13.02.2024 Людмила Хараланова 10
151 /13.02.2024 Пенчо Христов 10
152 /13.02.2024 Желязко Желязков 10
153 /13.02.2024 Пенчо Пенев 10
154 /13.02.2024 Стоян Желев 10
155 /13.02.2024 Богомил Йорданов 10
156 /13.02.2024 Стоянка Главчева 5
157 /13.02.2024 Иван Стефанов 5
158 /13.02.2024 Нели Николова 5
159 /13.02.2024 Атанаска Атанасова 10
160 /13.02.2024 Алиме Яшарова 5
161 /13.02.2024 Садифе Нуриева 10
162 /13.02.2024 Валентин Въчков 5
163 /13.02.2024 Донка Стайкова 10
164 /13.02.2024 Димитър Маринов 10
165 /13.02.2024 Калушка Костова 5
166 /13.02.2024 Хасан Сабриев 10
167 /13.02.2024 Вълчан Чилингиров 5
168 /13.02.2024 Калушка Хараланова 5
169 /13.02.2024 Иван Илиев 5
170 /13.02.2024 Доня Савева 5
171 /13.02.2024 Тодорка Йорданова 10
172 /13.02.2024 Димитричка Ганчева 5
173 /13.02.2024 Шерифе Салимова 5
174 /13.02.2024 Дельо Делев 10
175 /13.02.2024 Иван Иванов 5
176 /13.02.2024 Живка Драгнева 5
177 /13.02.2024 Елфида Алиева 5
178 /13.02.2024 Тодор Тодоров 5
179 /13.02.2024 Христо Василев 5
180 /13.02.2024 Борислава Георгиева 10
181 /13.02.2024 Димчо Янков 10
182 /13.02.2024 Донка Златева 10
183 /13.02.2024 Ася Донкова 10
184 /13.02.2024 Лозенка Йорданова 10
185 /13.02.2024 Али Али 10
186 /13.02.2024 Фатме Илми 5
187 /13.02.2024 Марийка Денева 5
188 /13.02.2024 Редван Османова 10
189 /13.02.2024 Радка Кулева 5
190 /14.02.2024 Румяна  Христова 10
191 /14.02.2024 Николай Николов 10
192 /14.02.2024 Марин Иванов 5
193 /14.02.2024 Сергей Христов 10
194 /14.02.2024 Ахмед Яладжиев 10
195 /14.02.2024 Илия Илиев 10
196 /14.02.2024 Ахмед Ахмед 5
197 /14.02.2024 Галя Върбева 5
198 /14.02.2024 Симеон Чернокожев 10
199 /14.02.2024 Румяна Янкова 10
200 /14.02.2024 Румяна Бозова 5
201 /14.02.2024 Черню  Лампаров 10
202 /14.02.2024 Николай Иванов 10
203 /14.02.2024 Десислава Христова 10
204 /14.02.2024 Гюлен Хюсеинова 5
205 /14.02.2024 Виолета Стойкова 10
206 /14.02.2024 Койчо Георгиев 5
207 /14.02.2024 Веса Димитрова 5
208 /14.02.2024 Ахмед Али 10
209 /14.02.2024 Веселина Тодорова 10
210 /14.02.2024 Стоянка Славова 5
211 /14.02.2024 Мустафа Мустафа 10
212 /14.02.2024 Валентин Василев 5
213 /14.02.2024 Илми Юсеинов 5
214 /14.02.2024 Маринка Кънчева 5
215 /14.02.2024 Радка Стайкова 5
216 /14.02.2024 Димитричка Желязкова 10
217 /14.02.2024 Руска Андонова 5
218 /14.02.2024 Живко Желязков 5
219 /14.02.2024 Янка  Енева 5
220 /14.02.2024 Анифе Юсеинова 10
221 /14.02.2024 Веселинка Стоянова 5
222 /14.02.2024 Георги Георгиев 10
223 /14.02.2024 Желю  Желев 10
224 /14.02.2024 Николинка Рачева 10
225 /14.02.2024 Ралица Йорданова 10
226 /14.02.2024 Христо Янев 5
227 /14.02.2024 Надя Джанкова 10
228 /14.02.2024 Гинка Иванова 5
229 /14.02.2024 Тодорка Коева 5
230 /14.02.2024 Юлиян Йорданов 5
231 /14.02.2024 Денка Манолова 5
232 /14.02.2024 Йордан Димов 10
233 /14.02.2024 Георги Кюркчиев 10
234 /14.02.2024 Ивелина Ангелова 5
235 /14.02.2024 Вълчо Кайряков 5
236 /14.02.2024 Иванка Тончева 10
237 /14.02.2024 Живко Желязков 5
238 /14.02.2024 Николонка Тодорова 5
239 /14.02.2024 Живка Станева 5
240 /14.02.2024 Жечко Жечев 5
241 /14.02.2024 Славка Колева 5
242 /14.02.2024 Стоян Павлев 10
243 /14.02.2024 Джемиле Мехмедова 5
244 /14.02.2024 Цветанка Русева 5
245 /14.02.2024 Делчо Ченгелиев 5
246 /14.02.2024 Райна Филева 10
247 /14.02.2024 Николинка Янкова 10
248 /14.02.2024 Пена Буюклиева 5
249 /14.02.2024 Марин Рачев 10
250 /14.02.2024 Пенко Пенков 10
251 /14.02.2024 Мелиха Ахмед 5
252 /14.02.2024 Хамиде Мехмедова 5
253 /14.02.2024 Стефанка Петрова 10
254 /14.02.2024 Радка Павлова 10
255 /14.02.2024 Йорданка Ииева 5
256 /14.02.2024 Валентина Драгостинова 10
257 /14.02.2024 Залинка Драготинова 10
258 /14.02.2024 Руска Катрева 5
259 /14.02.2024 Вилолета Кандиларова 10
260 /14.02.2024 Стоянка Калоянова 5
261 /14.02.2024 Красимир Драгостинова 5
262 /14.02.2024 Стилияна Жечева 10
263 /14.02.2024 Румяна Железова 5
264 /14.02.2024 Ивелина Иванова 10
265 /14.02.2024 Величка Цонева 5
266 /14.02.2024 Ганчо Ганчев 10
267 /14.02.2024 Лидия Стадовска 10
268 /14.02.2024 Ирина Балахматова 10
269 /15.02.2024 Сминка Стоянова 5
270 /15.02.2024 Стилияна Маринова 5
271 /15.02.2024 Сияр Хасанова 5
272 /15.02.2024 Руска Мутафчийска 10
273 /15.02.2024 Серджан Хюсеинова 5
274 /15.02.2024 Айше Дювенджиева 10
275 /15.02.2024 Янко Кайряков 5
276 /15.02.2024 Черню  Кайряков 5
277 /15.02.2024 Хриска Райковска 5
278 /15.02.2024 Атанас Ангелов 5
279 /15.02.2024 Емилия Христова 5
280 /15.02.2024 Николай Гинев 5
281 /15.02.2024 Донка Донева 5
282 /15.02.2024 Василка Колева 10
283 /15.02.2024 Тодорка Иванова 5
284 /15.02.2024 Пламен  Андонов 10
285 /15.02.2024 Николай Маринов 5
286 /15.02.2024 Димитрина Узунова 5
287 /15.02.2024 Йовка Йорданова 5
288 /15.02.2024 Йорданка Вангелова 5
289 /15.02.2024 Върбинка Господинова 5
290 /15.02.2024 Валентин Вангелов 5
291 /15.02.2024 Иванка Стоянова 5
292 /15.02.2024 Йордан Йорданов 10
293 /15.02.2024 Снежа Маринова 10
294 /15.02.2024 Ивелина Йоргова-Жечева 10
295 /15.02.2024 Христина Пенева 10
296 /15.02.2024 Радка Андонова 10
297 /15.02.2024 Васил Иванов 10
298 /15.02.2024 Герчо Гугушев 10
299 /15.02.2024 Галина Иванова 10
300 /15.02.2024 Дияна Атанасова 10
301 /15.02.2024 Ивелина Димитрова 10
302 /15.02.2024 Димитър  Димитров 10
303 /15.02.2024 Руси Рачев 10
304 /15.02.2024 Жечко Жечев 5
305 /15.02.2024 Валентин Василев 5
306 /15.02.2024 Жечко  Кънев 10
307 /15.02.2024 Павлинка Тодорова 5
308 /15.02.2024 Божанка Иванова 5
309 /15.02.2024 Юлия Христова 10
310 /15.02.2024 Иван Станев 5
311 /15.02.2024 Владимир  Станев 10
312 /15.02.2024 Стоян Стоянов 10
313 /15.02.2024 Жечо Жечев 10
314 /15.02.2024 Михаил Александров 10
315 /15.02.2024 Иван Иванов 10
316 /15.02.2024 Стоян Стоянов 5
317 /15.02.2024 Галина Гугушева 5
318 /15.02.2024 Невяна Ангелова 5
319 /15.02.2024 Юмю Исуфова 5
320 /15.02.2024 Павел Павлев 10
321 /15.02.2024 Станка Иванова 10
332 /15.02.2024 Стоян Вълков 10
333 /15.02.2024 Тодор Иванов 5
334 /16.02.2024 Янка  Димитрова 10
335 /16.02.2024 Димитрина Маринова 10
336 /16.02.2024 Андон Георгиев 10
337 /16.02.2024 Рамадан Рамаданов 5
338 /16.02.2024 Раймя Юсеинова 5
339 /16.02.2024 Петър Петров 5
340 /16.02.2024 Иван Йовчев 10
341 /16.02.2024 Али Юсеин 5
342 /16.02.2024 Магбуле Хасанова 5
343 /16.02.2024 Марин Маринов 5
344 /16.02.2024 Саня Стоева 10
345 /16.02.2024 Генчо Антонов 5
346 /16.02.2024 Иван Иванов 5
347 /16.02.2024 Емил Азманов 5
348 /16.02.2024 Росица  Азманова 10
349 /16.02.2024 Иван Иванов 5
350 /16.02.2024 Александър Александров 5
351 /16.02.2024 Стилян Ников 5
352 /16.02.2024 Стефан Атанасов 5
353 /16.02.2024 Руска Иванова 5
354 /16.02.2024 Денка Кулева 5
355 /16.02.2024 Пламен  Маринов 5
356 /16.02.2024 Весиля Хюсеинова 10
357 /16.02.2024 Мария-Луиза Михайлова-Червякова 10
358 /19.02.2024 Русица  Ефтимова 5
359 /19.02.2024 Юлиян Ганчев 5
360 /19.02.2024 Деню Димитров 10
361 /19.02.2024 Рамадан Рамаданов 5
362 /19.02.2024 Анифе Абтулова 5
363 /19.02.2024 Надде Мехмедова 10
364 /19.02.2024 Иван Радкев 10
365 /19.02.2024 Цветан Великов 10
366 /19.02.2024 Михаил Косев 5
367 /19.02.2024 Стоян Стоянов 5
368 /19.02.2024 Назмия Ангелова 10
369 /19.02.2024 Донка Тодорова 5
370 /19.02.2024 Милко Атанасов 5
371 /19.02.2024 Галя Стефанова 10
372 /19.02.2024 Стоянка Кайкова 10
373 /19.02.2024 Стоян Стоянов 5
374 /19.02.2024 Антон Антонов 5
375 /19.02.2024 Абибе Османова 5
376 /19.02.2024 Фатме Ахмедова 10
377 /19.02.2024 Надя Гюрова 5
378 /19.02.2024 Стиляна Стоянова 10
379 /19.02.2024 Галя Арсова 5
380 /19.02.2024 Райме Салим 5
381 /19.02.2024 Росица  Бижева 10
382 /19.02.2024 Боян Бижев 10
383 /19.02.2024 Сайме Атанасова 5
384 /19.02.2024 Калинка Михайлова 5
385 /19.02.2024 Дора Пенева 10
386 /19.02.2024 Димитричка Маринова 5
387 /19.02.2024 Николинка Николова 5
388 /20.02.2024 Керанка Стефанова 5
389 /20.02.2024 Хасан Хасанов 10
390 /20.02.2024 Жечка Стоянова 5
391 /20.02.2024 Каймет Мехмед 5
392 /20.02.2024 Йорданка Лазарова 5
393 /20.02.2024 Анка Кирилова 5
394 /20.02.2024 Петранка Матрева 5
395 /20.02.2024 Татяна Косева 10
396 /20.02.2024 Йорданка Стоева 5
397 /21.02.2024 Пенка Тончева 5
398 /21.02.2024 Живка Кулева 5
399 /21.02.2024 Пламен  Кулев 5
400 /21.02.2024 Стоян Стоянов 5
401 /22.02.2024 Йорданка Папинчева 10
402 /22.02.2024 Стефчо Лазарова 5
403 /22.02.2024 Албена Христова 10
404 /22.02.2024 Николай Николов 5
405 /22.02.2024 Жечка Стоянова 10
406 /22.02.2024 Жечка Тошева 10
407 /22.02.2024 Ивайло Стоянов 10
408 /22.02.2024 Донка Панева 10
409 /23.02.2024 Янко Йорданов 10
410 /23.02.2024 Ганка Чернокожева 5
411 /23.02.2024 Стоянка Начева 5
412 /23.02.2024 Десислава Недкова 10
413 /23.02.2024 Иван  Иванов 10
414 /23.02.2024 Красен Куртев 10
415 /23.02.2024 Веска Главчева 5
416 /23.02.2024 Илия Илиев 10
417 /23.02.2024 Пеньо Пенев 10
418 /26.02.2024 Иван Костов 10
419 /26.02.2024 Кеязим Хюсеинов 5
420 /26.02.2024 Иван Генчев 10
421 /26.02.2024 Фатмя Али 5
422 /26.02.2024 Наталия Янкова