Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Смядово организира първи национален фолклорен конкурс "С песните на Атанас Панайотов” Смядово 30.09.2023

Дата на публикуване: 31.07.2023
Последна актуализация: 12.09.2023

Община Смядово

организира

първи национален фолклорен конкурс

"С песните на Атанас Панайотов”

Смядово 30.09.2023

 

 

Портрет на Атанас Панайотов

 

 

І ОРГАНИЗАТОРИ 

       ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ С  ПЕСНИТЕ НА АТАНС ПАНАЙОТОВ“ 2023г. : 

       Първия  национален  фолклорен конкурс  „С ПЕСНИТЕ НА АТАНАС ПАНАЙОТОВ” се провежда по повод 90 години от рождението на певеца Атанас Панайотов. Проявата е   под патронажа на г-жа Иванка Петрова – кмет на община Смядово. 


ІІІ.ЦЕЛ НА КОНКУРСА :  

       Да даде възможност за изпълнение  на български народни  песни,  да съхрани  и популяризира  песенното творчество на  народния певец  Атанас Панайотов,  чрез изявите на  индивидуални изпълнители  и вокални състави  от Североизточна България, Тракия и Добруджа откриването на млади таланти и изпълнители на песни от посочените по-горе  фолклорни региона. Да насърчава  даровитите изпълнители  от различните  възрастови групи към  вокално фолклорно изкуство. Конкурсът да се превърне  в място за създаване  на полезни познанства, контакти творчески срещи  и   придобиване  на опит. 

       Популяризиране на културно-историческото наследство на община Смядово, нейното настояще и бъдеще. 

 

ІV.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 

ІІІ. Участниците в конкурса могат да се явят в две категории:

 • Индивидуални изпълнители
 • Вокални състави
   

Възрастови групи за индивидуални изпълнители:

 

 • І възрастова група –  до 12 г.;
 • ІІ възрастова група – от 12 г. до 18 г.;
 • ІІІ възрастова група – над 18 г.
   

Възрастови групи за вокални състави:

 

 • І възрастова група –  до 13 г.;
 • ІІ възрастова група – над 13 г.
   

Възрастта се определя към месец септември на настоящата година.
Ако в състава има участници в различните възрастови групи, определяща е възрастта на 90 процента от съответната категория.

       

       Конкурсът 3а индивидуалните изпълнители в трите възрастови групи се провежда на Централен градски площад пред на  НЧ „Братство 1860”гр. Смядово. Начало: 10.00 часа. 

       Камерни  формации, вокални групи и други – конкурсът  се провежда на Централен градски площад пред на  НЧ „Братство 1860”гр. Смядово. Начало: 10.00 часа. 

 

       Кандидатите за участие в конкурса ще получат  Статут, покана за участие, бланка за  заявка за участие и песните на Атанас Панайотов ( на сайта на общината) 

       Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят на организаторите  до 21 септември 2023 г. бланка със заявка за участие  

       Участието е без такса. 

       Задължително  изпълнителите да бъдат облечени в традиционни народни носии. 

       Участниците в Конкурса изпълняват до  2 песни с времетраене  до 8 минути. По избор едната от тях  задължително  да е от репертоара на Атанас Панайотов. Другата песен  трябва да бъде от Североизточна фолклорна област, Тракийска фолклорна област или  Добруджа. 

       Изпълнителите могат да бъдат  без или със съпровод на един или няколко инструменти или със синбег. 

       Забележка: Задължително  изпълнителите да бъдат облечени в традиционни народни носии. 

 

V. Награди за участниците 

      Първа – 200лв.  

      Втора – 150лв. 

      Трета награда  -100лв. 

      Грамота за участие  за всички участници в конкурса. 

 

VІ.СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ 

       Специална награда за най-добре изпълнена  песен от репертоара на Атанас Панайотов 

       Специална награда на кмета на община Смядово 

       Специална награда на журито 

       Специална награда за най-малък изпълнител 

       Специална награда на най-възрастен изпълнител 

       Забележка:Специалните награди се връчват по време на закриването на конкурса. 

 

       Медийна подкрепа от: Радио Шумен, Телевизия Шумен, Радио Варна, радио Стара Загора,  информационни и специализирани сайтове и др. медии 

 

       Читалището разполага  с гримьорни и зали за разпяване и обличане. 

 

       Участниците  трябва да бъдат  40 минути  по-рано  от часа, посочен в графика за явяване.Реда на представянето на участниците в конкурса се определя от  оперативното ръководство на проявата, в зависимост от получените  предварително заявки. 

       Награждаване  и  закриване след приключване на конкурса. 

 

VІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

       Конкурсът ще се проведе на открито в град Смядово  на Централен градски  площад; 

       Транспортните разходи са за сметка на участниците; 

       На всички участници ще бъде осигурена закуска; 

       Ще бъде подсигурен паркинг за превозните средства, с които ще пристигнат участниците; 

       Организаторите си запазват правото на промени в Статута на конкурса при необходимост. 

 

       Координати за информация: страница на община Смядово и във Фейсбук. Заявка за участие:  гр. Смядово 9820, пл. “Княз Борис І” № 2, Община Смядово  или на е-mail: sabor_smqdovo@abv.bg, тел. за връзка +359889290491 – Елка Кайкова, Секретар на община Смядово 

 

 

       Линк към песните за изтегляне: https://dox.abv.bg/download?id=42011a18fc# линк към песните в youtube: https://youtu.be/9Q7XOwys4K 

 

Програма на участниците
Дата на публикуване: 26.09.2023

Статут
Дата на публикуване: 31.07.2023

Покана
Дата на публикуване: 31.07.2023

Заявка за участие
Дата на публикуване: 31.07.2023

Атанас Панайотов - за Смядово
Дата на публикуване: 31.07.2023

https://www.livechatalternative.com/