Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Ден за почит към паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България

Дата на публикуване: 01.06.2023
Последна актуализация: 20.07.2023

Във връзка с чл. 34 на Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (Обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2012г.) и изпълнение на Решение 211 / 31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България за честване на 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет да бъде почетена с вой на сирени на 02.06.2023г. от 12.00 часа до 12.02 часа, ще се запуснат сирените за честване деня на Ботев и на загиналите за свободата на България.

https://www.livechatalternative.com/