Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обявен е пожароопасен сезон в горите за периода 01 април - 30 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023
https://www.livechatalternative.com/