Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022
Изпълнение на бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 01.02.2024

Годишен отчет 2023 г.
Дата на публикуване: 01.02.2024

Годишен отчет 2022 г.
Дата на публикуване: 16.08.2023

Годишен отчет 2020 г.
Дата на публикуване: 24.06.2022

https://www.livechatalternative.com/