Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24V5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C51

План за финансово оздравяване на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Към момента в община Смядово няма приет План за финансово оздравяване на общината.

https://www.livechatalternative.com/