Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

В община Смядово е изградено комбинирано спортно игрище по проект „Красива България“ през 2008-2009 г. То съчетава различни спортове и включва:

по едно игрище за футбол и хандбал и
по две игрища за баскетбол, волейбол и тенис на корт.

В град Смядово има два футболни отбора - юноши и мъже, които играят домакинските си срещи на Градския стадион в Смядово.

https://www.livechatalternative.com/