Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK2

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Юлиян Грешков
Дата на публикуване: 24.06.2022

Славка Нонева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Соня Христова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Снежана Недялкова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Кичка Желязкова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Радко Чернаков
Дата на публикуване: 24.06.2022

Пепа Танева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Мирела Ганчева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Милко Йоргов
Дата на публикуване: 24.06.2022

Миглена Димитрова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Марияна Кънева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Мария Георгиева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Камелия Русева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Калоян Киров
Дата на публикуване: 24.06.2022

Ирена Вълчева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Ивелина Димитрова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Ивайло Грозев
Дата на публикуване: 24.06.2022

Златка Кирякова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Зийнеб Софу
Дата на публикуване: 24.06.2022

Желю Желев
Дата на публикуване: 24.06.2022

Елка Кайкова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Еленка Теохарова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Галина Христова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Диян Дончев
Дата на публикуване: 24.06.2022

Десислава Недкова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Десислава Василева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Данка Митева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Венета Копринкова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Валентина Георгиева
Дата на публикуване: 24.06.2022

Бахтишен Муталибова
Дата на публикуване: 24.06.2022

https://www.livechatalternative.com/