Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 11.09.2021
Последна актуализация: 20.06.2022
Бахтишен Муталибова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Валентина Георгиева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Венета Копринкова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Галина Христова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Данка Митева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Десислава Василева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Десислава Недкова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Диян Дончев
Дата на публикуване: 31.05.2022

Еленка Теохарова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Елка Кайкова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Елка Тодорова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Желю Желев
Дата на публикуване: 31.05.2022

Зийнеб Софу
Дата на публикуване: 31.05.2022

Златка Кирякова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Ивайло Грозев
Дата на публикуване: 31.05.2022

Иванка Георгиева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Ивелина Димитрова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Ирена Вълчева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Калоян Киров
Дата на публикуване: 31.05.2022

Камелия Русева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Кичка Желязкова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Красимира Панайотова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Мария Георгиева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Мария Германова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Марияна Йоргова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Марияна Кънева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Миглена Димитрова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Милко Йоргов
Дата на публикуване: 31.05.2022

Мирела Ганчева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Мирослав Николов
Дата на публикуване: 31.05.2022

Надежда Маринова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Пепа Танева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Радко Чернаков
Дата на публикуване: 31.05.2022

Росица Савева
Дата на публикуване: 31.05.2022

Румяна Тодорова
Дата на публикуване: 31.05.2022

Славка Нонева
Дата на публикуване: 15.04.2022

Снежана Недялкова
Дата на публикуване: 15.04.2022

Стелиян Иванов
Дата на публикуване: 15.04.2022

Юлиян Грешков
Дата на публикуване: 15.04.2022

Юлфет Бейти
Дата на публикуване: 15.04.2022

Янка Димитрова
Дата на публикуване: 15.04.2022

https://www.livechatalternative.com/