Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Адрес : гр. Смядово, п.к 9820,  пл. „Княз Борис І“ № 2

Електронен адрес: www.smyadovo.egov.bg

Електронна поща: cao@smyadovo.egov.bg

Телефон: 05351 / 21-30

Работно време: от 7:30 до 17:00 часа без прекъсване

https://www.livechatalternative.com/