Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.05.2022

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в това число и за хората с увреждания.

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:
•    места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и други, в отделна зона или в общото помещение;
•    обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане, ниска маса с мека мебел и други;
•    зони или помещения с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или багаж;
•    тоалетни, включително за хора с увреждания;
•    зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията съобразно нуждите на потребителите.

https://www.livechatalternative.com/