Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка на статуса на своята преписка. Това става на телефон 05351 2130 с вътрешен 117, като задължително посочва входящия номер.

https://www.livechatalternative.com/