Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Общинска администрация - Смядово

пл. "Княз Борис I" №2, гр. Смядово, п.к 9820, обл. Шумен

телефон: 05351 / 2033, 05351 / 2130

e-mail: obshtina@smyadovo.egov.bg
 

https://www.livechatalternative.com/