Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQHPT6
Избори за Народно събрание - 4 април 2021 г. Избори за Народно събрание - 11 юли 2021 Избори за Президент и Народно събрание - 14 ноември 2021 Избори за Народно събрание - 2 октомври 2022 Избори за Народно събрание 2 април 2023 г. Архив Местни избори 2023

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 10.02.2023

Изборите в България са всички избори, на които чрез пряко гласуване на национално ниво се избират: Парламентът (Народно събрание), Президентът и представителите в Европейския парламент. Изборите в България традиционно се провеждат в неделя.

Линк към сайта на Централна избирателна комисия

За Народно събрание

  • Парламентът включва 240 народни представители, които имат четиригодишен мандат. 

За Президент

  • Президентът се избира с петгодишен мандат с мнозинство от повече от половината действителни гласове.

За Европейски парламент

  • Членовете на Европейския парламент се избират с петгодишен мандат с пропорционално гласуване и с една национална листа.

За местно управление

  • С преки избори се избират за четиригодишен мандат  кметовете на общини, кметства, райони и общинските съвети.
https://www.livechatalternative.com/