Z6_PPGAHG80094BD06G08AHK70UJ1
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK70U77

Избори за Народно събрание - 4 април 2021 г.

Дата на публикуване: 31.05.2022
Последна актуализация: 20.07.2023

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Централна избирателна комисия 

Районна избирателна комисия

Съобщение - преместване на секции

Заповед за образуване на секции

Покана за консултации

Избирателен списък

Телефонен номер за проверка на избирателна секция

Срокове и дати

Заповед - Места за поставяне на агитационни материали

Заповед за опазване на обществения ред

Съобщение ПСИК Ковид

Решение 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК

Приложение 1

Списък на заличените лица

 

Услуги:

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК) 

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://www.livechatalternative.com/