Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK38RA4
Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK38RM4

Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.

Дата на публикуване: 13.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

Централна избирателна комисия

Укази на президента

Хронограма

Регистри

Изборни книжа

Кандидатски листи

За избирателите

Принципни решения

Гласуване извън страната

Машинно гласуване

Разяснителна кампания

Въпроси и отговори

Електронен протокол на СИК

Методически указания

Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

РИК-Шумен

Проверка адреса на избирателна секция

Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес - ГД ГРАО

 

Електронни услуги

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Крайни срокове и дати
Дата на публикуване: 02.03.2023

Покана за консултации
Дата на публикуване: 17.02.2023

https://www.livechatalternative.com/