Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQH5M4
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQH5H4

Избори за Народно събрание - 2 октомври 2022

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 20.07.2023

Разяснителна кампания

Гласуване с машина

Гласуване с машина (със субтитри)

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване по настоящ адрес (със субтитри)

Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване на избиратели с увреждания (със субтитри)

Гласуване по настоящ адрес - аудио

Гласуване на избиратели с увреждания - аудио

Гласуване с машина - аудио

Електронни услуги

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Линк към Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Документи

Съобщение - срокове
Заповед за образуване на секции
Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци
Покана за консултации
Предварителни избирателни списъци
Съобщение за проверка адреса на избирателна секция и електронно подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес
Заповед № 638
Заповед - агитационни материали
Съобщение - демонстрационно гласуване
Съобщение - демонстрационно гласуване до 02.10.2022г.
​​​​​​​Съобщение - помощ в изборния ден
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 39, ал. 1 ИК)Заповед за опазване на обществения ред

https://www.livechatalternative.com/