Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.06.2022

Заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в Деловодството  на Общинска администрация - Смядово, пл. „Княз Борис І“ №2 или на и-мейла на Община Смядово: obshtina@smyadovo.egov.bg
 

https://www.livechatalternative.com/