Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO1

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси се извършва на основание чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

До момента няма такава информация.

https://www.livechatalternative.com/