Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Комисия по икономическо развитие, бюджет и финанси

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 04.01.2024

Председател

Каля Рашева

Секретар

Мариана Антонова

Членове

Станислав Кирилов Ангелов 

Веселин Георгиев Василев

Шенол Севгин Ахмед

Джемиле Идриз Митева

Тодор Иванов Атанасов

https://www.livechatalternative.com/