Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

Численост на населението според преброяванията през годините:

Година на преброяване Численост
1934 5733
1946 6044
1956 5916
1965 5342
1975 5013
1985 5303
1992 5043
2001 4430
2011 3846

 

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.

  Численост Дял (в %)
Общо 3846 100.00
Българи 2724 70.82
Турци 347 9.02
Роми 210 5.46
Други 41 1.06
Не се самоопределят 25 0.65
Не отговорили 499 12.97

 

https://www.livechatalternative.com/