Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H06

Обявления за конкурси за държавни служители

Дата на публикуване: 20.06.2022
Последна актуализация: 20.06.2022

Към момента в община Смядово няма обявени конкурси за назначаване на държавни служители.

https://www.livechatalternative.com/