Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KS7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K4

Заповеди за отчуждаване на имоти

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.06.2022

Към момента община Смядово няма издадени заповеди за отчуждаване на имоти.

https://www.livechatalternative.com/