Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

 

Три имена Решение № Протокол № Дата Забележка
1 Ангел Жечев Кюркчиев 3 2 22.11.2003 Почетен гражданин на град Смядово
2 Д-р Желю Митев Желев 312 1 31.01.2007 Почетен гражданин на град Смядово
3 Николай Василев Василев 331 4 25.04.2007 Почетен гражданин на град Смядово
4 Тивка Иванова Карова 23 4 21.01.2012 Почетен гражданин на град Смядово
5 Ангел Василев Грънчаров 143 13 27.09.2012 Почетен гражданин на град Смядово
6 Янко Русев Русев 377 6 29.05.2014 Почетен гражданин на село Кълново, общ. Смядово

 

https://www.livechatalternative.com/