Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C07

Сертифицираните и насърчени законни инвестиции клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2022

Към момента няма издадени от общината сертификати за инвестиция клас B

https://www.livechatalternative.com/