Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Символите на Община Смядово са: гербът, знамето и символичен ключ

Със званието „Почетен гражданин на Община Смядово” се удостояват български и чуждестранни граждани за изключителни заслуги към града и Общината в областта на науката, културата, икономиката, спортната, журналистическата, дарителска, обществена и други дейности с изключително значение за цялото общество.

https://www.livechatalternative.com/