Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 25.10.2022

с. Янково

Кмет: Веселин Петков
Тел.05352 / 2289,
E-mail:
kmet_yankovo@smyadovo.egov.bg

с. Черни връх

Кметски наместник: Веселин Петков
Тел. 05352 / 2370,
E-mail

с. Кълново

Кметски наместник: Желю Желев
Тел. 05351 / 2921,
E-mail:
kmetstvo_kulnovo@smyadovo.egov.bg

с. Ново Янково

Кметски наместник: Юлфет Бедри
Тел. 05352 / 2389,
E-mail: kmetstvo_novo_yankovo@smyadovo.egov.bg

с. Бял бряг

Кметски наместник: Кичка Желязкова
Тел. 05352 / 2262,
E-mail: 

с. Риш

Кмет: Айше Салиева
Тел. 05354 / 2260,
E-mail:
kmet_rish@smyadovo.egov.bg

с. Веселиново

Кмет: Росица Чифудова
Тел. 05353 / 2360,
E-mail:
kmet_veselinovo@smyadovo.egov.bg

с. Жълъд

Кметски наместник: Бахтишен Муталибова
Тел. 05352 / 2270,
E-mail: kmetstvo_zhelud@smyadovo.egov.bg

с. Александрово

Кметски наместник: Даниела Иванова
Тел. 05353 / 2230,
E-mail: kmetstvo_aleksandrovo@smyadovo.egov.bg

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/