Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово по реда на Закона за обществените поръчки за следните маршрутни разписания:

- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН – РИШ с начален час на тръгване от гр.Смядово в 06.15 часа. Изпълнява се: целогодишно.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН – РИШ с начален час на тръгване от гр.Смядово в 12.10 часа. Изпълнява се: целогодишно.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ с начален час на тръгване от гр.Смядово в 06.15 часа. Изпълнява се: сезонно /от 15.09. до 30.06./.
- на автобусна линия ШУМЕН – СМЯДОВО – ВЪРБИЦА с начален час на тръгване от гр.Шумен в 09.30 часа. Изпълнява се: целогодишно.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от гр.Смядово в 08.00 часа. Изпълнява се: целогодишно.
- на автобусна линия РИШ – СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от с.Риш в 06.10 часа. Изпълнява се: делнични дни.
- на автобусна линия РИШ – СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от с.Риш в 16.20 часа. Изпълнява се: делнични дни.
- на автобусна линия ЯНКОВО – ШУМЕН – ЯНКОВО с начален час на тръгване от с.Янково в 06.30 часа. Изпълнява се: целогодишно.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от гр.Смядово в 10.40 часа. Изпълнява се: само събота и неделя.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от гр.Смядово в 10.40 часа. Изпълнява се: делнични дни.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от гр.Смядово в 16.00 часа. Изпълнява се: делнични дни.
- на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН с начален час на тръгване от гр.Смядово в 17.00 часа. Изпълнява се: само събота и неделя. 

https://www.livechatalternative.com/