Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

На територията на община Смядово функционират три училища- две обединени и едно средно училище:

 

Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”

гр. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” 16

телефон: 05351 / 20-90

e-mail: sou_smiadovo@abv.bg

сайт: http://sou-smiadovo.com/

Директор: Марияна Йорданова

Основно училище “Христо Ботев”

с. Янково, ул.”Възраждане”4

телефон: 05352 / 2265

e-mail: ou-qnkovo@abv.bg

сайт: https://www.ouqnkovo.com/

Директор: Веска Илиева

Основно училище “Васил Априлов”

с. Риш, ул.”Хан Крум” №13

телефон: 0885992938

e-mail: ourish@abv.bg

сайт: https://www.ourish.com/

Директор: Гюлсевер Тефикова

 

https://www.livechatalternative.com/