Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Към момента няма изменения на кадастрални планове.

 

https://www.livechatalternative.com/