Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

На територията на община Смядово функционират три детски градини:

Детска градина “Маргаритка”

гр. Смядово, ул. Цар Калоян №5

телефон: 0898234991

e-mail: dgmargaritka@abv.bg

сайт: https://dgmargaritkasmyadovo.com/

Директор: Светла Кайкова

Детска градина “Радост”

с. Янково, ул.Панайот Волов” № 3

телефон: 0898256881

e-mail: pepa_1964@abv.bg

сайт: https://dgradost-yankovo.com/

Директор: Пепа Танева

Детска градина “Щастливо детство”

с. Риш, ул. “Божурица” 20

телефон: 05354 / 22 23

e-mail: maria_vi4eva@abv.bg

Директор: Мария Георгиева

https://www.livechatalternative.com/