Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVAA93
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAAP7

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

Археологическите находки в околностите на Смядово говорят за непрекъснат живот в продължение на хилядолетия. Проучванията, които са извършени на праисторическата могила в местността “Голям Йордан”, разкриват културата на човека от 3500-3100 г. пр.н.е. Десетте могилни некропола, намиращи се в гр. Смядово, се свързват с живота на траките от V-IV в.пр.н.е. Гръко-римската култура се потвърждава от намерените монети. С цел да се увековечи паметта на загиналите войници по време на войните през 1912-1918 година, в центъра на Смядово е построен мост-паметник. През 2000 година е открита Тракийска гробница, изключително красива и с ефектна фасада. Тя датира от IV в.пр.Хр. и е единствената в България от този период, на която има надпис. В Община Смядово интерес представляват селищните могили и крепости, разположени в гр. Смядово, с. Кълново, с. Янково, с. Веселиново, с. Бял бряг, с. Жълъд, с. Черни връх и с. Риш, които се отличават със своята уникалност и стремеж към привличане на многобройни любители на туризма.

През 1969 година с Указ на Президиума на Народното събрание Смядово е обявено за град, а от 1979 година е център на общината.

https://www.livechatalternative.com/