Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.12.2023

При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създалите се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението, е необходимо да се обадите на телефони на дежурните по Общински съвет за сигурност към Община Смядово: 05351 2163 или мобилен: 0886766899. На телефон 0886766899 можете да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците.

Правила за действия при различни видове бедствия

Земетресение

                          Последици от земетресение           Последици от земетресение

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на Република България най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.
 

Какво трябва да правим при земетресение?
При сеизмично спокоен период:

 • Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода. 
 • Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места. 
 • Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове. 
 • Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети. 
 • Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите. 
 • Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

 • Не трябва да напускаме жилището, училището и изобщо сградата, в която се намираме, освен ако бихме могли да излезем на открито за около 10 секунди. 
 • Заемете най-безопасното място в сградата - под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. 
 • След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите. 
 • Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи. 
 • Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. 
 • В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

 СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС 

 • Изключете електричеството, газта и водата. 
 • Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата. 
 • Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор. 
 • Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора. 
 • След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка. 
 • Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. 
 • Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали. 
 • Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете ако това е възможно. 
 • Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на Гражданска защита и спазвайте обществения ред.

 СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО 

 • Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност. 
 • Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи. 
 • Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави. 
 • Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии. 
 • По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

Пожар

                                    Пожар

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

I. ГОРСКИ ПОЖАРИ 
През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, по необичайната миризма, както и по поведението на животните. Гасенето на горските пожари се организира и провежда със силите на ПБЗН, държавните горски стопанства, военни поделения и доброволни формирования от общините. 

ДЕЙСТВИЯТА НИ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР ТРЯБВА ДА СА СЛЕДНИТЕ:

 • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара. 
 • Съобщете за пожара на ТЕЛЕФОН 112 , в най-близкото населено място или горски дом. 
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. 
 • Откритите части на тялото се покриват; пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте приведени. 
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. 
 • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха. 
 • Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

II. ПОЖАР В СГРАДА 
Причина за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито помещение в повечето случаи се дължи на нашата небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде избегнато най- лошото! 


КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА? 

 • При пожар незабавно позвънете на ТЕЛЕФОН 112. 
 • Локален пожар в сграда може да се гаси с вода. 
 • С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. 
 • При пожар в сграда изключете електричеството, затворете вратите и прозорците. Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите. 
 • Съобщете на съседите за възникналия пожар. 
 • При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеяло. 
 • Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение. 
 • Особено опасени, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара трябва да преминете през медицински преглед. 
 • При отравяне с въглероден оксид /СО/ пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.

Наводнение

Наводнение          Наводнение

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Органите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Пожарна безопасност и защита на населението, Община Смядово и други ведомства, съгласно Закона за водите водят на отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми и речните корита на територията на Община Смядово. Ето защо при опасност от наводнение трябва да знаете, че ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, както и официалния сайт на Общината, съобразно създадената ситуация.
 

Какво трябва да знаем предварително ? 

 • Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с Кмета на населеното място в което живеете, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката. 
 • В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито. 
 • Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в кметството. 
 • Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения. 


Как да действаме при реална опасност от наводнение? 

 • При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти. 
 • Изключете газта и електричеството. 
 • При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна връзка, известете близките си или на ТЕЛЕФОН 112 за местонахождението си. 
 • Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение. 
 • При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе. 
 • При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата. 
 • Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. 
 • Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото. 
 • Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на ТЕЛЕФОН 112. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора. 
 • При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. 
 • Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР и ПБЗН.

Свлачище

Свлачище

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

СВЛАЧИЩЕТО е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си. 

ЗАПОМНЕТЕ! 
Свлачищата са опасни. Ако е констатирано активизиране на земните маси, не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните органи.

КАКВО ТРЯБВА ЗА ЗНАЕМ, АКО ЖИВЕЕМ В РАЙОН НА СВЛАЧИЩА? 

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ АКТИВИЗИРАНЕТО НА СВЛАЧИЩА: 

 • Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително монтажните работи /СМР/. 
 • Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура - водопровод, канализационна система, дренажна система. 
 • Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци. 

АВАРИЙНИ МЕРКИ ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА: 


Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва: 

 • Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана . 
 • Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района. 
 • Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес. 
 • Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение застрашен живот на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия. 
 • Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ИЗГОТВЯТ ПРЕДПИСАНИЯ И ОРГАНИЗИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ: 

 • Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив; 
 • Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др. 
 • Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи -изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци 
 • Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района. 
 • Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него. 
 • Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води 
 • Когато процесите имат срутищен характер се предизвиква частично срутване - контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи.

Гръмотевична буря

Гръмотевична буря

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Всяка година в края на лятото се разразяват гръмотевични бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, а понякога и човешки жертви. Въпреки, че в днешно време има начини за защита от това природно явление, за хората, които работят на открито има риск.


КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО НИ НАСТИГНЕ БУРЯ? 

 • Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него. 
 • Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си. 
 • Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. 
 • Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси. 
 • Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега. 
 • Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци. 
 • По време на пътуване с кола приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат. 
 • Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение. 
 • За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана. 
 • При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

Снежна виелица и лавина

Снежна виелица           Снежна виелица

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

І. СНЕЖНИ ВИЕЛИЦИ 

СНЕЖНИТЕ ВИЕЛИЦИ и заледявания са често явление за нашата страна. Характерни са за декември, януари и февруари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания довеждат до разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

ТРЯБВА ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:

 • Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по радиото и телевизията и ако не е крайно наложително, отложете пътуването, част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания. 
 • Ако непременно трябва да тръгнете, за предпочитане е да пътувате с влак. Облечете топли дрехи и подходящи обувки и сложете вода и няколко сандвича в чантата си. 
 • Ако все пак решите да тръгнете с автомобил, проверете дали имате достатъчно гориво, въже, лопатка, фенерче и брадвичка. Гумите трябва да са напомпани по норма, поставете вериги. 
 • Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече километри, те се разчистват от навяванията с предимство. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, електропроводи и дървета. 
 • Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби. 
 • Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на ТЕЛЕФОН 112.
 • В случай че сте затънали в навявания от сняг, избягвайте работата на двигателя на празен ход поради опасност от отравяне, гасете го периодически. Завържете дреха с ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани. 
 • Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг -тялото допълнително се охлажда и може да се нарани кожата. При измръзване от I-ва, II-ра III-та и IV-та степен се налага транспортиране на пострадалите до болнично заведение. 
 • Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването като спрете в най-близкото населено място. 
 • Когато трябва да се отиде от едно на друго място пеша, екипирайте се с подходящи обувки и топли дрехи. Избягвайте да се движите поединично, движете се далеч от сгради, електропроводи, стълбове и дървета, вземете мерки против измръзване на крайниците. 
 • Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки. 
 • В населените места се обърнете към административните власти., МВР или Пътните служби. 

II. ЛАВИНИ 
Лавините са най-сериозните опасности във високопланинските райони. Те възникват най-често по склоновете със специфичен наклон и неравна повърхност. Напомнят на гигантски водопад, а скоростта на снежните маси може да надхвърли 300 км. в час. Лавинната снежна вълна е в състояние да помете всичко по пътя си.

В ПЛАНИНАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВАТ НЯКОИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 • Преди тръгване на излет в планината трябва да се събере информация за състоянието на снежната покривка и особено за вятъра. Запознаването с метеорологичната обстановка и с прогнозите е задължително условие. Ако има вероятност за лавинна опасност, отложете излета. 
 • При мъгла има по-голяма вероятност за попадане в лавина, дори на места, където при ясно време това може да се избегне. 
 • Тръгнете на поход с опитен водач-планинар. Водачът на групата трябва да съобщи точния маршрут на близки, хижари и на Планинската спасителна служба. 
 • Излизането в планината сам е равно на самоубийство. Дори най-малкото нещастие може да причини смърт. Не проявявайте излишна смелост. Поведението на групата трябва да е подчинено на правилата за сигурност. 
 • Спазвайте указанията на водача на групата и наложената от него дисциплина. Той преценява условията и взема решения, които са задължителни за всички. 
 • Ако има съмнение, че сте попаднали в лавинообразен район, променете маршрута или своевременно се върнете на изходния пункт. 
 • Всеки член на групата подбира дрехи, обувки, лавинен шнур, ски и щеки, които могат да се използват при възникване на лавина. 
 • Задължително е да се носят допълнително дрехи, които могат да помогнат при евентуално измокряне или преохлаждане на тялото.

Екстремно горещо време

Горещо време

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

 • Пийте вода дори да не усещате жажда и винаги носете бутилка със себе си
 • Горещината в автомобилите може да убива! Никога не оставяйте деца, възрастни или животни в колата. Температурата в паркиран автомобил може да се увеличи двойно в рамките на минути
 • Пазете се от горещините. Търсете сгради оборудвани с климатична инсталация, спуснете завесите и щорите, използвайте вентилатор, взимайте хладки душове, носете светли и широки дрехи направени от естествени материи
 • Планирайте. Организирайте дейността си така, че да я реализирате през по-хладната част от деня и избягвайте горещините. Ако се налага да излизате, носете шапка, слънцезащитен крем и бутилка вода със себе си
 • Грижете се за близките си. Обърнете внимание на хората в най-голям риск от жегата – съседи живеещи сами, възрастни, деца, болни и не забравяйте домашните любимци
 • Дехидратирането и прегряването на тялото са опасни състояния, които могат да бъдат достигнати много лесно в екстремно горещо време. Ако това се случи можете да развиете топлинни спазми, изтощение и дори топлинен удар. При неправилни мерки, топлинният удар може да доведе до увреждане на жизненоважни органи и дори смърт. Екстремните жеги също могат да влошат здравословното състояние на хора боледуващи от различни болести.
 • Най-добрият начин да се справите с горещините и да преминете през тях безпроблемно е предварителното планиране и подготовка. Така когато жегите настъпят ще бъдете подготвени и ще знаете какво да правите. Горещото време може да повлияе негативно на всеки, включително младите и здрави хора, някои обаче са в по-голям риск.

Повишена радиоактивност

Повишена радиоактивност         Повишена радиоактивност

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. Въпросите, свързани със сигурността на атомните централи, имат първостепенно значение. Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварийна опасност от АЕЦ. Осъществява се обмен на информация чрез Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ. 
Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния минимум. В подкрепа на сигурността е предвидена организация за реагиране в случай на авария. Разработени са планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална защита. При радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно - чрез вдишване на радиоактивен въздух, както и чрез хранителни продукти и вода. При повишена радиоактивност съществува опасност за хората, но защитата от радиоактивно облъчване е възможна. Специализираните държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на облъчването на населението, но за да можете да изпълнявате по-точно указанията при всяка конкретна ситуация е добре да имате предварителни познания. 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ

Спазвайте лична хигиена: 

 • Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно. Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена кърпа. При влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите връхните дрехи, съхранявайте ги отделно. 

Не допускайте замърсяване на вашето жилище: 

 • Децата остават вкъщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка, изходящата струя трябва да се филтрира допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка. 

Когато сте на открито: 

 • Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми. 

Обработка на хранителни продукти и вода: 

 • Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби. Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинско месо, както и океанската риба. Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата. Замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 г., накиснете го във вода /1:4/ за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници. Препоръчително е децата да пият предимно минерална вода с ниско съдържание на радон. 

Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция: 

 • През първия период на високо замърсяване, животните да не се извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да става с навлажнен концентриран или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой /10-15 см/. Добитите през периода фуражи да се складират за около 2 месеца. Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове. За намаляване степента на замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.

Йодна профилактика на населението се провежда след решение на министъра на здравеопазването от компетентните органи.

Катастрофа

Катастрофа

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Пътнотранспортните катастрофи са особена категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. За съжаление те са част от ежедневието ни и възможността човек да загине при катастрофа е много по- голяма, отколкото при природни бедствия. 
Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората! Обадете се на ТЕЛЕФОН 112, спрете преминаващите коли и поискайте помощ. Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

ПРЕДИ ВСИЧКО УСТАНОВЕТЕ ДАЛИ ИМА: 

 • наличие на самостоятелно дишане; 
 • запазена сърдечна дейност; 
 • нараняване с обилно кръвотечение; 
 • счупени кости и признаци на други тежки увреждания. Ако обстоятелствата налагат, пренесете на безопасно място пострадалия, поставен върху твърда подложка /дъска/. Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно, пазете гръбнака и избягвайте резките движения.

ПРИ ЛИПСА НА ДИШАНЕ ОСИГУРЕТЕ СВОБОДЕН ДИХАТЕЛЕН ПЪТ ЧРЕЗ: 

 • Извиване на главата максимално назад /внимание за счупени шийни прешлени/. 
 • Отваряне на устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия. 
 • Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби /протези и др./ и я почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 - 18 пъти в минута.

ПРИ ЛИПСА НА СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ: 
Установете наличие или липса на пулс чрез притискане на "сънната" артерия по предно-страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута. Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдният кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см.


ПРИ ЛИПСА НА ДИШАНЕ И НА СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ: 
Когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16-18 пъти в минута /на 5 притискания на сърцето - 1 вдъхване/, а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух. Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност - на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания.


КРЪВОТЕЧЕНИЕ 
При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране: 

 • Притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост; 
 • Пристягаме крайника /над раната/ с гумена тръба /Есмарх/, турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точният час на манипулацията! 
 • Компресивна стерилна превръзка - с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната. 
 • При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи. При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни /телени/ шини или с подръчни средства -дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави. Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение.
Годишен план 2024 г.
Дата на публикуване: 12.01.2024

Годишен доклад 2023 г.
Дата на публикуване: 12.01.2024

Годишен план 2023 г.
Дата на публикуване: 23.01.2023

Годишен доклад 2022 г.
Дата на публикуване: 23.01.2023

Годишен план 2022 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

Годишен доклад 2021 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

Годишен план 2021 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

Годишен доклад 2020 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

Годишен план 2020 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

Годишен доклад 2019 г.
Дата на публикуване: 17.03.2022

План за защита при наводнение
Дата на публикуване: 17.03.2022

План за защита при земетресение
Дата на публикуване: 17.03.2022

Външен авариен план
Дата на публикуване: 17.03.2022

https://www.livechatalternative.com/