Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIL53
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVILD1

Комисия за противодействие на корупцията, за отнемане на незаконно придобито имущество, законност и противообществени прояви

Дата на публикуване: 19.06.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Председател

Тодор Атанасов

Секретар

Диян Стоянов

Членове       

Женя Тодорова

Мехмед Мехмед

Марийка Илиева

https://www.livechatalternative.com/