Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Община Смядово се грижи за насърчаване на инвестициите. Основните цели, които Общината се стреми да постигне са:

повишаване конкурентоспособността на икономика на Община Каспичан, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
подобряване на инвестиционния климат;
създаване на нови и високопроизводителни работни места.

https://www.livechatalternative.com/