Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Приемен ден на кмета на общината - всяка сряда от месеца

Запишете си час в стая № 7 при гл. специалист „Човешки ресурси“ на втори етаж в сградата на общинска администрация Смядово или на стационарен телефон 05351/20-33 с тарифа съобразно вашия абонатен тарифен план.

https://www.livechatalternative.com/