Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Политиката на Община Смядово в областта на здравеопазването е   насочена към оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия и осъществяване на  общ контрол върху дейността на медицинските специалисти в образователните институции на територията на общината.

 Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения осъществяват следните дейности:

- грижа за здравето на служители и деца; 
- извършване на профилактични прегледи заедно с лекар;
- завеждане на задължителната за обекта медицинска документация;
- цялостен надзор на поддържането и спазването на общите правила за хигиена в обекта;
- проверка и оценка качеството на храната;

https://www.livechatalternative.com/