Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Административното обслужване в рамките на Община Смядово се осъществява чрез:

- Център за административно обслужване (ЦАО), който е обозначен с указателни табели на български и английски език, находящ се на партера в сградата на Общинска администрация Смядово с адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2;
Раработно време от 07:30ч-17.00ч. без прекъсване.
     
- В Центъра за административно обслужване се извършват услуги и от служители в „Местни данъци и такси“. Звеното е обозначено с указателни табели на български и английски език.
      работно време от 07.30ч.-17.00ч.

-  Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

https://www.livechatalternative.com/