Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Комисия по образование, култура и спорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2024

Председател  

Снежана Тодорова

Секретар     

Мариана Антонова

Членове        

Марийка Илиева

Пламен Петров

Шенол Ахмед

Веселин Василев

Борислав Борисов

https://www.livechatalternative.com/