Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Комисия по образование, култура и спорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Председател  

Мариана Антонова

Секретар     

Елфида Неджибова

Членове        

Севи Севев

Диян Стоянов

Мустафа Мустафа

https://www.livechatalternative.com/