Z6_PPGAHG8009P7206S8M3V29A4A1
Z7_PPGAHG8009P7206S8M3V29A4M1

Отчет за изплатените средства за компенсации и субсидии за извършените безплатни и по намалени цени пътувания към превозвачи

Дата на публикуване: 31.03.2023
Последна актуализация: 31.03.2023
Отчет по чл. 71 за 2023 г.
Дата на публикуване: 21.03.2024

Отчет по чл. 71 за 2022 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Отчет по чл. 71 за 2021 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Справка 2021 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Отчет по чл. 71 за 2020 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Справка 2020 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Отчет по чл. 71 за 2019 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Справка 2019 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Отчет по чл. 71 за 2018 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Справка 2018 г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

https://www.livechatalternative.com/