Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IUC1
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6I1G5

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 30.01.2023
Последна актуализация: 25.07.2023

Анна Иванова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист "ГРАО"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Бахтишен Муталибова

 

Месторабота: Кметско наместничество с. Желъд

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Биляна Маринова

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Вероника Стоянова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Веселин Петков

 

Месторабота: Кметско наместничество с. Черни връх

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Даниела Иванова

 

Месторабота: село Александрово

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Данка Митева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Деница Димитрова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист "Счетоводство"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Десислава Василева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "Човешки ресурси"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Десислава Недкова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "ТООбС"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Диян Дончев

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Директор предприятие

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Дияна Иванова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Елена Георгиева

 

Месторабота: ДПРПЛ село Черни връх

 

Длъжност: Директор

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Елка Кайкова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Секретар

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Елка Тодорова

 

Месторабота: ЦНСТПЛПР Смядово

 

Длъжност: Директор

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Ерсин Рашидов

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Жана Иванова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист "Бюджет и финанси"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Желю Желев

 

Месторабота: село Кълново

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Зийнеб Адемова

 

Месторабота: Кметство село Янково

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Златка Кирякова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Директор - ЗЖ-1,2,3

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Ивайло Грозев

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "ТСУТО"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Иванка Георгиева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист 

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Ивелина Димитрова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "ГРАО"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Ирена Вълчева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист "Общинска собственост и туризъм"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Калоян Киров

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Директор на дирекция "СА"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Камелия Русева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Кичка Желязкова

 

Месторабота: Кметско наместничество с. Бял бряг

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Красимира Панайотова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "Местни данъци и такси"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Кристина Кирилова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист "ГРАО"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Мария Георгиева

 

Месторабота: ДГ "Щастливо детство" с. Риш

 

Длъжност: Директор

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Марияна Йоргова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Началник на отдел "РРЕХД"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Марияна Кънева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Директор - ЦНСТПЛУИ с. Веселиново

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Миглена Димитрова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Милко Йоргов

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист "ОКМДС"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Мирела Ганчева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист "Еколог"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Мирослав Николов

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Надежда Маринова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист "Обслужване на едно гише"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Огнян Гърбев

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен архитект

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1

 

Пепа Танева

 

Месторабота: ДГ "Радост" село Янково

 

Длъжност: Директор

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Радко Чернаков

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Главен счетоводител

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Росица Савева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Началник на отдел "ТСУТО"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Светла Кайкова

 

Месторабота: ДГ "Радост" град Смядово

 

Длъжност: Директор

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Славка Нонева

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Директор на дирекция "Обща администрация"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Соня Христова

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т.

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Стелиян Иванов

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Специалист "ТОИС"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Юлиян Грешков

 

Месторабота: Община Смядово

 

Длъжност: Старши специалист "Поддръжка на компютърни системи"

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

 

Юлфет Бейти

 

Месторабота: Кметство село Ново Янково

 

Длъжност: Кметски наместник

 

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2

https://www.livechatalternative.com/