Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

За запазване и развитието на културните традиции силно влияние оказва дейността на шест читалища в община Смядово. Това са:

  • НЧ "Братство - 1860" - гр. Смядово, основано 1860 г., има читалищна библиотека с библиотечен фонд 26 660 тома, /новонабавена литература през 2004 г. няма/ и 6 самодейни състава. 
  • НЧ "Развитие - 1908"-с.Кълново,  създадено 1908 г., състои се от една сграда, библиотека. Има идеите около преустрояването на читалищната сграда.
  • Село Янково - НЧ "Васил Левски - 1902", създадено през 1902 г., състои се от една сграда, читалищна библиотека с библиотечен фонд  9 375 броя книги, грамофонни плочи и други, новонабавена литература през 2004 г. - 51 книги.
  • Село Веселиново - НЧ "Съзнание - 1927", създадено през 1927 г., състои се от две самостоятелни постройки: читалищен киносалон и сграда на библиотеката. Библиотечният фонд е всичко 7215 бр., от които книгите са 7086 бр.
  • Село Риш - "Просвета - 1928" - създадено 1928 г., състои се от една сграда, има читалищна библиотека.
  • Народно читалище “Съзнание” в с.Веселиново е основано през есента на 1927 година. Негови основатели са Петър Станев, Петър Чакъров, д-р Оджакчиян, Атанас Рашев, Стоян Байчев, Илия Терзиев, Добри Панов, Жечка Челебиева, Зорка Терзиева, Невена Панова, Иван Михайлов, Янко Калев, Друми Христов, Вичо Неделчев, Желю Железов, Стоян Ганев, Павлю Илиев, Свобода Даулова, Иван Банчев, Васил Великов, Геро Петров, Димитър Рашев.
  • Село Александрово - "Христо Ботев -1944"

На 04.10.1965 г. с протокол №3 се утвърждават три групи към читалището: битова певческа група, театрална и инструментална. По-късно е сформиран и танцов състав. Певческата група е имала редица изяви не само на местно ниво, но и извън селото.

Няколко години по-късно / 20.02.1977г./ по инициатива на възрастните хора в селото се възобновява и кукеруването.Сред организаторите и участниците в кукерския състав са Николай Станев, Христо Митев, Иван Димитров, Димитър Иванов, Симеон Велев, Марин Денчев, Иван Милушев, Жеко Денчев, Атанас Митев, Драгни Павлев, Жечо Кръстев, Велю Иванов, Стоян Неделчев, Желез Иванов и др.

Веселиновските кукери са единствените черни кукери в България –лицата им не са закрити с маски, а са начернени със сажди, затова те са известни с името “Черните кукери”. Носията им е изцяло автентична - козешки гугли, дървени саби, тъкани веселиновски фусти, плетени тумани /чорапи/ от овча вълна, кожени колани, свински цървули, траки.

Според разкази на стари хора кукери в село Веселиново са играли още по време на Руско-турската освободителна война. Кукеруването в селото е на следващия ден след Сирни Заговезни. Играе се за здраве и берекет, за прогонване на злите сили.

Народ с Маскарадната група “Черните кукери” за пресъздаването и популяризирането на веселиновските народни песни и традиции заслуга има и групата за изворен фолклор / получила по-късно името “Росна китка” / .

Съществуват и две детски групи: група”Лазрки” и група “Коледари”.

Към читалището са работили и Група за обработени песни, Детска група за художествено слово и автентичен фолклор, Детски танцов състав. Изявите на всички са многобройни, не само от местен и регионален характер. В читалището се съхраняват награди от участия на самодейците в национални и международни фестивали и събори на народното творчество. По- известни от тях са: Национален фестивал на народното творчество – Копривщица; Републикански фестивали; Национален фестивал на кукерите – Калипетрово; Международен фестивал на маскарадните игри – гр.Перник; Старопланински събор “Балканфолк” – гр.Велико Търново; Национален фестивал на народноте изкуства “Еврофолк-Жива вода” – гр.Хисаря; Национален преглед на художествената самодейност и международен фолклорен фестивал на пенсионерските организации – НДК гр.София; Карнавал на плодородието – гр. Шумен; Петропавлоски събор – гр.Велико Търново; Тракийски християнски събор “Спасовден” – гр.Ахелой; Фестивал на фолклорните носии и умения с. Жеравна и др.

По-известни награди и отличия:

1981 г.

Централния организационен комитет на Четвъртия национален събор на народното творчество Копривщица-81 под ръководството на Людмила Живкова - Председател на Комитета за култура награждава:

Група за изворно творчество от с.Веселиново за обичай “Яна” със сребърен медал.

1982 г.

Група за изворно творчество от с.Веселиново – лауреат и носител на златен медал от Шестия Републикански фестивал на художествената самодейност.

1986 г.

Петия национален събор на народното творчество – гр. Копривщица -

Маскарадна група “Черните кукери” и индивидуалните изпълнителки Пенка Кръстева и Гинка Атанасова – носители на златни медали.

1987 г.

Окръжния преглед на VIII-я републикански фестивал на художествената самодейност – гр. Нови пазар -Група за автентичен фолклор носител на златна значка “Отличник”.

2006 г.

XVI-я Международен фестивал на маскарадните игри СУРВА – гр. Перник –Маскарадна група “Черните кукери” – носители на наградата на Министерството на външните работи за цялостно представяне.

Маскарадните игри в с.Камен обл.Сливен - Маскарадна група “Черните кукери” – второ място за най-точно възпроизвеждане на обред от друга фолклорна област и първо място за най-добра благословия.

X-ти юбилеен Старопланински събор “Балкан фолк”-Велико Търново – фестивал №1 в Европа за традиционни народни изкуства -

Група за автентичен фолклор, Маскарадна група “Черните кукери” и Димитър Георгиев получиха Почетни грамоти и бяха удостоени със званието Носител на почетния знак на Старопланински събор “Балкан фолк – 2006”

Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа – с.Дебрене общ.Добрич – първо място за Група за автентичен фолклор за обичай “Яня” и второ място Маскарадна група “Черните кукери”.

Национален фестивал на народните изкуства “Еврофолк – Жива вода” гр.Хисаря - Маскарадна група “Черните кукери” удостоени със званието ЛАУРЕАТИ на фестивала.

Втори национален тракийски събор “Богородична стъпка” – гр.Стара Загора – Маскарадна група “Черните кукери” и Група за изворен фолклор “Росна китка” категоризирани със СЕРТИФИКАТ – КАТЕГОРИЯ – I от Международната организация за народно изкуство и Общество за фолклор с председател проф. д-р Тодор Джиджев.

2008 г.

XVII-ти Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”- гр.Перник – Маскарадна група “Черните кукери” - втора награда за поддържане и предаване на местната традиция.

През 1997 г читалището е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Шуменски окръжен съд с фирмено дело № 771, а в регистъра на народните читалища в Министерство на културата под № 1718 на 10.07.2001 г.

Национален фестивал на народните изкуства “Еврофолк – Жива вода” гр.Хисаря - Маскарадна група “Черните кукери” удостоени със званието ЛАУРЕАТИ на фестивала.

Втори национален тракийски събор “Богородична стъпка” – гр.Стара Загора – Маскарадна група “Черните кукери” и Група за изворен фолклор “Росна китка” категоризирани със СЕРТИФИКАТ – КАТЕГОРИЯ – I от Международната организация за народно изкуство и Общество за фолклор с председател проф. д-р Тодор Джиджев.

Национален фестивал на народните изкуства “Еврофолк – Жива вода” гр.Хисаря - Маскарадна група “Черните кукери” удостоени със званието ЛАУРЕАТИ на фестивала.

Втори национален тракийски събор “Богородична стъпка” – гр.Стара Загора – Маскарадна група “Черните кукери” и Група за изворен фолклор “Росна китка” категоризирани със СЕРТИФИКАТ – КАТЕГОРИЯ – I от Международната организация за народно изкуство и Общество за фолклор с председател проф. д-р Тодор Джиджев.

Национален фестивал на народните изкуства “Еврофолк – Жива вода” гр.Хисаря - Маскарадна група “Черните кукери” удостоени със званието ЛАУРЕАТИ на фестивала.

Втори национален тракийски събор “Богородична стъпка” – гр.Стара Загора – Маскарадна група “Черните кукери” и Група за изворен фолклор “Росна китка” категоризирани със СЕРТИФИКАТ – КАТЕГОРИЯ – I от Международната организация за народно изкуство и Общество за фолклор с председател проф. д-р Тодор Джиджев.

Трети регионален тракийски християнски фолклорен събор “Спасовден” –гр. Ахелой - Група за изворен фолклор “Росна китка” – носител на най-голямата специална награда.

Първи фестивал на фолклорните носии и умения – с. Жеравна - Група за изворен фолклор “Росна китка” – второ място.

2009 г.

XVIII-ти Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”- гр.Перник – Маскарадна група “Черните кукери” – трета награда за маски и костюми.

Единадесети Международен фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи “Раднево-2009” – ЛАУРЕАТ и второ място за група “Росна китка” за обичая “ЯНЯ”.

2010 г.

XI-ти фестивал на маскарадните игари – гр. Стара Загора - Маскарадна група “Черните кукери” – първа награда.

Смядовското читалище “Братство” е първото селско читалище в страната. Работещите в него самодейни състави издирват, съхраняват и популяризират местния фолклор.

https://www.livechatalternative.com/