Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVILI2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVILU4

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Дата на публикуване: 19.06.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Председател 

Севи Севев

Секретар

Лиляна Кайрякова

Членове       

Елфида Неджибова

Петя Стоянова

Джемиле Митева

Мустафа Мустафа

Марийка Илиева

https://www.livechatalternative.com/