Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

Към настоящия момент община Смядово няма одобрени схеми по ЗУТ.

 

https://www.livechatalternative.com/