Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Побратимени градове Партньори

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2022

Международната дейност на местно и регионално ниво е значим елемент от европейската и международната политика, утвърждава се като средство за развитие на общините и представлява важна част от местната политика.

https://www.livechatalternative.com/