Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.03.2023

Служителите от отдел "Местни данъци и такси"  осъществяват дейности по облагането и събирането на местни данъци и такси на територията на Община Смядово както и дейности свързани с извършването на ревизии и проверки на задължените лица с цел законосъобразното установяване на задълженията за местни данъци и такси.

Калкулатор за изчисляване на данъка за МПС

Банкова сметка и кодове за вид плащания

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация

Възможност за заплащане на местните данъци и такси след получаване на ПИН, издаден от общината

 

 

Плащане на местни данъци и такси чрез DSK Direct

  1. Изберете Битови сметки в главното меню.
  2. Изберете подменю Данъци и такси.
  3. В полето „Община“ изберете общината, за която искате да платите местни данъци и такси. Въведете Вашето ЕГН и щракнете Потвърди.

Плащане на местни данъци и такси чрез мобилно приложение DSK Smart

https://www.livechatalternative.com/